wniosek

 • Dodatek węglowy 2022

  Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.

  • Przyjmowanie wniosków: pok. 24a – wejście od ulicy Starowiejskiej (od strony ZOMK oraz Centrum Kultury).
  • Rekomendujemy składanie wniosków droga elektroniczną.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie ogłoszony wkrótce i zostanie umieszczony na stronie internetowej OPS.
  • Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest
   • kocioł na paliwo stałe,
   • kominek,
   • koza,
   • ogrzewacz powietrza,
   • trzon kuchenny,
   • piecokuchnia,
   • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe
    • zasilane węglem kamiennym,
    • brykietem
    • lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie składać można po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku do 30 listopada 2022 r.

  Wzór wniosku o dodatek węglowy do pobrania (914 KB, pdf)

   

  Źródło: www.andrychow.eu