Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Od maja 2010 roku trwa akcja prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mająca na celu utworzenie bazy danych o tych obszarach na terenie kraju, na których występuje całkowity brak dostępu do sieci operatorów telefonii komórkowej lub dostarczany sygnał jest tak słaby, że uniemożliwia komunikację.

Źródłem wszystkich informacji o lokalizacjach zamieszczonych w załączonym poniżej pliku są abonenci, którzy z wyżej wymienionych powodów mają utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych lub pozbawieni są ich całkowicie. Prezentowana lista odzwierciedla stan na dzień 10 sierpnia br., jest dokumentem otwartym i będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie Państwa zgłoszeń.

W celu poprawy sytuacji osób, które nadal pozbawione są dostępu do usług świadczonych w sieciach telefonii komórkowej, Prezes UKE zawarł porozumienia inwestycyjne,  zgodnie z którymi operatorzy telefonii komórkowej (Polkomtel SA, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., P4 sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o.) zobowiązali się do rozbudowy posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej w 115 lokalizacjach, w okresie do drugiego półrocza 2012 roku.

Niestety na tej liście znajduje się tylko jedna miejscowość w naszej gminie i są to właśnie Rzyki. Mimo, że niektóre sieci posiadają od kilku lat pozowolenia na uruchomienie nadajników w okolicy, to z nieznanych nam przyczyn urządzenia nadawcze nie zostały dotychczas zamontowane.

Zobacz listę "białych plam".

(źródło: UKE)